Obstetrícia / Ecografia obstètrica 3D-4D

Què és?

L’ecografia tridimensional (3D), com el seu nom indica, és una representació en les tres dimensions de l’espai de les imatges obtingudes mitjançant l’ecografia bidimensional convencional. 

L’ecografia 4D és una tècnica que permet visualitzar el fetus en tres dimensions i en temps real, és a dir, es pot observar el fetus en moviment.

Imatges d'una ecografia obstètrica 3D / 4D

Amb aquestes tècniques i sempre que les condicions de l’exploració siguin adequades, podem visualitzar el fetus movent-se, tal com si estiguéssim a l’interior de l’úter matern. Les imatges poden presentar una gran qualitat i realisme, i s’ha demostrat que aquesta exploració pot incrementar el vincle efectiu dels pares amb el futur fill.

Quan és indicada?

EDAT GESTACIONAL ÒPTIMA PER L’ECOGRAFIA 3/4D

25 - 28 setmanes
12 - 20 setmanes
Opcional en qualsevol edat gestacional
Molt limitada > 30 setmanes

L’exploració 3/4D pot realitzar-se durant tot l’embaràs.

La visualització dels fetus és diferent segons el moment en el qual s’efectua l’exploració.

Fetus de 15 setmanes

Fetus de 15 setmanes

En etapes prematures de la gestació, es pot visualitzar el fetus en la seva totalitat, i alhora es poden observar les extremitats i el tronc; i en cas de moviment fetal, la imatge 3/4D ens ofereix unes imatges realistes de tot el fetus en moviment, més completes que en l’ecografia convencional.

Cara i braç a les 20 setmanes 

Cara i braç a les 20 setmanes

En etapes més tardanes, la visualització dels fetus queda reduïda a estructures més concretes, com la cara, les mans, els peus, o fins i tot els genitals, sense ser possible la visualització dels fetus en la seva totalitat.

Cara a les 32 setmanes

Cara a les 32 setmanes

A partir de les 28-30 setmanes, les condicions de l’exploració acostumen a dificultar l’obtenció d’una imatge tridimensional adequada. Independentment de l’edat gestacional, a vegades no és possible obtenir una imatge tridimensional òptima, ja sigui per motius fetals o per motius materns.

Com es realitza?

La tècnica utilitzada és la mateixa que la d’una ecografia obstètrica convencional bidimensional.

En el nostre departament no realitzem aquesta ecografia amb l’únic objectiu d’obtenir imatges tridimensionals dels fetus, sinó que sempre es realitzarà prèviament una ecografia bidimensional per avaluar el curs de la gestació.

La manera d’efectuar aquesta ecografia és la mateixa que la d’una ecografia obstètrica en dos dimensions, la diferència està en el post-processament i en que aquesta ecografia està enfocada a l’obtenció d’imatges del cos i/o cara fetal, depenent de l’edat gestacional en què es realitzi l’exploració, les quals s’entreguen en suport fotogràfic en paper i en suport digital.

L’ecografia és un acte mèdic que té com a objectiu confirmar la normalitat del desenvolupament del fetus o, en el seu defecte, la possible detecció d’anomalies. Tot i que la tecnologia 3/4D pot ser molt espectacular, no podem oblidar que es tracta d’una tècnica nova, en continu desenvolupament i l’aplicació pràctica en el camp del diagnòstic prenatal està encara per determinar.

Informació Assistencial

L’ecografia 3/4D no respon a cap indicació mèdica ni forma part del protocol de seguiment d’un embaràs normal, per tant, no té cap finalitat diagnòstica o assistencial i no substitueix cap de les exploracions ecogràfiques habituals de l’embaràs.

En el nostre centre pot disposar del informe i les imatges de la prova el mateix dia de l’exploració.

Per sol·licitar més informació sobre aquesta prova, comenti-ho amb el seu ginecòleg o contacti amb el Servei d’Atenció al Pacient (SAP).