Comissió d'obertura i estudi 2%
0

Import total degut

0

Import dels interessos /
cost total del crèdit
0 €  -  0

Quota mensual

0

Primera quota: 0

0 % TIN 12,77 % TAE 1 / 2

1 Per un finançament a 3 mesos. Preu de venda al comptat 1.000 €, Import Total Finançat 1.000 €, Cost Total d'el crèdit 20 €, Comissió d'obertura 2% (20 €) deguda a la 1a quota. TIN 0% TAE 12,77%. 1a quota 353,33 € i 2 quotes de 333,33 € Import Total Degut 1.020 € i Preu Total a Terminis 1.020 €.

2 Per un finançament a 24 mesos. Preu de venda a l'comptat 1.000 €, Import Total Finançat 1.000 €, Cost Total d'el crèdit 40 €, Comissió d'obertura 4% (40 €) deguda a la 1a quota. TAE 4,01%. 1a quota 81,67 € i 23 quotes de 41,67 €. Import Total Degut 1.040 € i Preu Total a Terminis 1.040 €.