Segur que si estàs fent un tractament de reproducció assistida t’has plantejat aquesta pregunta. El millor és que segueixis les recomanacions del teu ginecòleg o ginecòloga, que és qui coneix bé el teu cas. Però, en general, és difícil donar una resposta inequívoca, perquè no està clar que pugui ser beneficiós o perjudicial. En aquest post expliquem els motius a favor i en contra, amb l’ajuda de la Dra. Isabeth González, experta en reproducció assistida del nostre centre:

Quins són els riscos?

En principi l’orgasme pot provocar contraccions uterines i el coit augmentar el risc d’infecció. Per això hi ha qui prefereix abstenir-se.

Però en les parelles que s’embarassen de manera natural, no es considera un risc

Sí, és cert. De fet, moltes ni tan sols són conscients que ja estan embarassades i mantenen relacions sexuals després de concebre sense que això suposi un problema per a la implantació de l’embrió i el desenvolupament de l’embaràs.

En el cas de seguir un tractament de reproducció, hi ha d’altres raons que ho justifiquin?

Sí, però el motiu no és que pugui afectar el resultat final del tractament -és a dir aconseguir o no l’embaràs-, sinó evitar altres problemes: el procés d’estimulació ovàrica pot afectar la mida dels ovaris i fer que les relacions sexuals resultin doloroses o augmentar el risc que es presentin complicacions, com la torsió ovàrica. Per això habitualment es recomana a les pacients que no tinguin relacions sexuals almenys dos dies abans de la data en què tenen programada la punció ovàrica i durant els 5 dies després. També perquè la punció obre una via que podria afavorir una infecció.

I si no has realitzat un tractament d’estimulació ovàrica?

En aquests casos es recomana esperar uns 2 o 3 dies després de la transferència embrionària per mantenir relacions sexuals. El motiu és que amb la transferència s’altera el moc cervical que actua de barrera davant l’entrada de microorganismes cap a l’úter, la qual cosa augmenta el risc d’infecció si es mantenen les relacions sexuals. Però no hi ha estudis que hagin demostrat que mantenir relacions posteriorment pugui ser perjudicial.

Hi ha qui prefereix esperar al resultat de la prova d’embaràs

Sí, alguns pacients opten per abstenir-se, però és una decisió personal. En general, si no hi ha cap contraindicació, es poden mantenir relacions sexuals com ja hem comentat. Hi ha parelles que ho eviten perquè temen que això afecti la implantació i si finalment el resultat és negatiu, no volen sentir-se culpables.

També hi ha arguments a favor: per què es creu que pot ser beneficiós?

Alguns estudis mostren que mantenir relacions sexuals durant un cicle de FIV pot ser beneficiós. La raó és que la presència d’unes certes substàncies que conté el semen podrien afavorir la tolerància immunològica materna cap a l’embrió i el seu desenvolupament. Encara que no són concloents. En el nostre centre hem presentat un estudi prospectiu -que analitza els resultats a posteriori- en l’últim Congrés de la Societat Espanyola de Fertilitat. Segons els resultats, no s’aprecien diferències significatives entre parelles que han mantingut relacions sexuals amb coit després de la transferència i les que no les han mantingut pel que fa a la consecució i desenvolupament de l’embaràs.

En resum: consulta a la teva ginecòloga o ginecòleg. Si no hi ha contraindicació, la decisió és personal. No hi ha estudis amb resultats concloents que demostrin que pugui ser perjudicial o favorable.