A Espanya hi ha gairebé dos milions de famílies monoparentals. No és cap novetat, perquè sempre han existit. Però el seu número, proporcionalment, ha crescut molt i progressivament en els últims anys pel retard de la maternitat i l’aparició dels nous models de famílies, entre d’altres raons. A més, cada vegada són més les dones sense parella que opten per ser mares amb l’ajuda de les tècniques de reproducció assistida.

Segons les dades de l’última “Encuesta continua de hogares” de l’INE, corresponent a l’any 2020, dels gairebé dos milions de llars compostes per famílies monoparentals, la majoria estan formades per un pare o mare vidu o vídua. Li segueixen les formades per un pare o mare divorciat/ada. Però la xifra de llars monoparentals en què el pare o la mare són solters/es supera a la de separats/des: 271.500 enfront de 175.000, i en el grup de les llars en què el progenitor és un/a adult/a solter/a, un 86% són dones.

A Catalunya les dades són similars: de les 314.200 llars formades per famílies monoparentals, 48.900 són adults solters/es amb fills a càrrec, i el percentatge de dones en aquest cas també supera al dels homes: 37.900 llars (77,5%) enfront d’11.000 (22,5%).

Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Famílies. La data va ser establerta per les Nacions Unides per reivindicar el paper que té aquesta unitat social en l’educació dels menors d’edat i les seves oportunitats de desenvolupament. L’objectiu?, que ningú “es quedi enrere”.

En el cas de les famílies monoparentals, el principal problema és que els ingressos familiars siguin insuficients i això comporti una situació d’exclusió social o de risc de pobresa. Per això existeixen diverses prestacions i deduccions fiscals, tant des del punt de vista institucional com de les administracions públiques, per protegir aquestes llars i els drets dels menors. Encara que varien en funció de les comunitats, el nivell de renda, el nombre de fills que es tingui a càrrec i la seva edat. Per això moltes associacions i entitats que representen els drets d’aquestes famílies continuen reclamant millores.

Des de fa uns anys, en algunes comunitats autònomes es concedeix un carnet específic o certificació de “família monoparental” que inclou avantatges. A Espanya es pot sol·licitar per exemple a Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Galícia, Múrcia i Balears, i en algunes comunitats, com La Rioja, Navarra i Castella i Lleó, s’han introduït fins i tot regulacions específiques per afavorir aquestes famílies. No obstant això, falta una regulació a nivell estatal que reconegui a les famílies monoparentals, i més mesures que facilitin la conciliació entre la vida laboral i familiar.

La nova Llei de Protecció a les Famílies, que s’està tramitant actualment, preveu introduir algunes mesures molt esperades, com nous permisos retribuïts de diversos dies per poder atendre a un familiar per malaltia, hospitalització o que requereixi repòs a casa. No obstant això, no contempla altres mesures que fa temps que reclamen les associacions, com l’ampliació del permís de maternitat o paternitat per naixement, que actualment poden gaudir les famílies amb dos progenitors, i exclou d’alguns avantatges a les famílies monoparentals que només tenen un fill a càrrec. Per això, la Federació d’Associacions de Mares Solteres (FAMS) ha presentat diverses esmenes a la nova llei, amb l’objectiu d’aconseguir una protecció més efectiva.

De cara al futur, és molt probable que el nombre de famílies monoparentals continuï creixent, per la qual cosa cal continuar obrint camí.

On puc demanar informació?

Si estàs pensant a ser mare en solitari o ja ho ets, esperem que aquest post t’hagi resultat útil. Si vols ampliar la informació, pots consultar les ajudes oficials o contactar amb alguna associació especialitzada. En aquest post et facilitem alguns enllaços: