Assaig clínic TT Transport

Què és l’assaig clínic TT Transport

Testosterone TRANSdermal gel for Poor Ovarian Responders Trial

Dexeus Fertility ha posat en marxa un assaig clínic amb la finalitat de valorar si realitzar un pretractament amb testosterona en gel sobre la pell, pot millorar la resposta al tractament d’estimulació ovàrica en dones que presenten una baixa reserva ovàrica.

Aquesta hormona sembla exercir un efecte beneficiós sobre el procés de maduració dels oòcits. Però els estudis disponibles s’han realitzat sobre una mostra limitada de pacients.

En què consisteix

Les pacients es dividiran en dos grups de manera aleatòria.

  • el primer grup seguirà un tractament amb gel de testosterona. La dosi serà de 0,55 g/dia i s’aplicarà en la pell.
  • en el segon, s’administrarà la mateixa dosi d’un gel placebo.

L’aplicació ha de fer-se al matí sobre la superfície externa de les cuixes, i cal vigilar que la pell estigui seca i neta per afavorir la seva absorció.

El tractament d’estimulació ovàrica es durà a terme seguint els controls estipulats i el nombre d’oòcits aconseguits en tots dos grups s’analitzarà de manera comparativa.

L’objectiu dels investigadors és observar i comparar els resultats en tots dos grups: el nombre total i la qualitat dels embrions obtinguts, la taxa d’èxit dels dos tractaments (consecució d’embarassos) i la seva evolució, per avaluar la nova estratègia.

Qui pot participar

Per participar és necessari que la pacient compleixi els següents requisits:

Dona <40 anys amb problemes de fertilitat

  • que hagi obtingut ≤ 3 oòcits en un cicle previ i un comptatge de fol·licles antrals <7
  • operada per càncer d’ovari i quimioteràpia i un comptatge de fol·licles antrals <7
  • que hagi obtingut ≤ 3 oòcits en dos cicles anteriors amb tractament ≥300 IU gonadotropina

Dona ≥40 anys amb problemes de fertilitat

  • que tingui ≤ 3 oòcits en un cicle previ o un comptatge de fol·licles antrals<7

Participa

AQUEST ESTUDI JA HA FINALITZAT