Atenció a la Pacient

Hanae Souassi

Coordinadora del departament

Atenció a la Pacient Nacional

Contacte

Telèfon: 93 227 47 11 (De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h)
E-mail: fertility@dexeus.com

Esmeralda Hurtado

Referent del servei

Susana Alfonso

Atenció a la Pacient

Rebeca Chico

Atenció a la Pacient

Carla Cueto

Atenció a la Pacient

Sheila Delgado

Atenció a la Pacient

Nuria Ferrer

Atenció a la Pacient

Montserrat Morales

Atenció a la Pacient

Dolors Ximénez

Atenció a la Pacient

Atenció a la Pacient Internacional

Contacte

Telèfon: +34 93 227 48 96 (De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h)
E-mail: international@dexeus.com

Yolanda De Sousa

Referent

Lisa Bouchacourt

Primer contacte i atenció telefònica
Matteo P. De Cupertinis

Matteo P. De Cupertinis

Primer contacte i atenció telefònica

Sonia Lorieri

Primer contacte i atenció telefònica
Monica Saumell

Monica Saumell

Primer contacte i atenció telefònica

Equip 1

Shirin Castelli

Atenció a la Pacient

Thais Planes

Atenció a la Pacient

Thais Planes

Atenció a la Pacient

Sabine Prouvost

Atenció a la Pacient

Equip 2

Hermada Paradiso

Atenció a la Pacient

Angelica Piccinni

Atenció a la Pacient

Verónica Marino

Atenció a la Pacient

Núria Riambau

Atenció a la Pacient