Preservació de la fertilitat (o congelació d’òvuls)