Chip ZyMotTM ICSI

Què és el Chip ZyMotTM ICSI

El Chip ZyMotICSI és un dispositiu de selecció espermàtica senzill que, mitjançant la tècnica de microfluids, selecciona els espermatozoides amb millor mobilitat i morfologia, baixes taxes de fragmentació de l’ADN espermàtic i menor quantitat d’espècies reactives d’oxigen (ROS) que altres mètodes tradicionals. Aquesta tècnica mimetitza l’ambient del tracte genital femení on, in vivo, té lloc la selecció dels espermatozoides de més qualitat que arribaran fins a l’oòcit.

En què consisteix

Es tracta d’una càmera formada per un pocet d’entrada i un altre de sortida, tots dos connectats per un canal microfluídic, repetint aquesta estructura diverses vegades. El procediment consisteix a dipositar semen de l’ejaculat als pocets d’entrada i deixar-lo covar en un incubador a 37ºC. Passat un període curt de temps, els espermatozoides que arribin al pocet de sortida seran els seleccionats pel xip sent els de millor qualitat.

Quan està indicat

Està indicat en aquells pacients que presentin la fragmentació de l’ADN espermàtic elevada.