Estudi FertiQol_IVF Sabadell

Objectiu

EXCLUSIU del centre Dexeus Dona Sabadell

Avaluar la qualitat de vida i limpacte en la vida sexual en pacients que realitzen un cicle de FIV/ICSI (microinjecció espermàtica) abans i després de linici del tractament destimulació ovàrica. L’avaluació es farà mitjançant dos qüestionaris.

Beneficis

Es proporcionarà a la pacient la medicació gratuïta (FSH recombinant) necessària durant l’estimulació ovàrica del cicle de fecundació in vitro.

L’estudi aportarà informació d’interès sobre la qualitat de vida i la funció sexual de les pacients amb infertilitat que duguin a terme un procés de fecundació in vitro.

En què consisteix

Les pacients realitzaran les visites clíniques previstes al tractament de FIV a Dexeus Dona Sabadell.

L’estimulació ovàrica es durà a terme utilitzant dos tipus de tractament hormonal amb FSHr (folitropina o corifolitropina). L’equip mèdic recomanarà el tipus de gonadotropina que consideri adequat per a cada cas segons la pràctica clínica habitual.

Les participants a l’estudi hauran d’emplenar dos qüestionarisun de qualitat de vida i un altre de funció sexual abans d’iniciar el tractament (a la primera visita o al primer control dia 1-2 de la regla, abans de començar l’estimulació) i el dia de la descàrrega de l’ovulació.

Els controls seran els habituals en un cicle de fecundació in vitro, amb ecografies i analítiques de monitorització. En finalitzar l’estimulació, quan s’arribi a un nombre adequat de fol·licles ovàrics de mida apropiada, es farà l’extracció d’òvuls.

Al laboratori es procedirà a la inseminació, fecundació dels òvuls i cultiu embrionari. Finalment, es farà la transferència embrionària.

Els embrions sobrants que compleixin els criteris de qualitat es criopreservaran per a futures criotransferències.

Qui pot participar

L’estudi es dirigeix ​​de forma exclusiva a pacients que consultin a la Unitat de Reproducció Assistida de Dexeus Dona Sabadell per desig d’embaràs i que facin un cicle de FIV*.

Han de complir les característiques següents:

Dones que se sotmeten a tractament de fecundació in vitro o ICSI
Realitzar totes les visites i el tractament a Dexeus Dona Sabadell
Tractament hormonal amb FSH recombinant
Diagnòstic d’infertilitat des de fa més d’un any

*Només aplicable en tractaments de Fecundació in vitro i Fecundació in vitro amb Diagnòstic Genètic Preimplantacional realitzats al nostre centre de Dexeus Dona Sabadell

*Només disponible per a les primeres 130 dones que s’incloguin per participar a l’estudi

Participa

Aquest estudi ja ha finalitzat