Laura Latre Navarro

Laura Latre Navarro

Laura Latre Navarro

Biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
Àrea d’especialitat:

  • Citogenética.

Realitza tasques d’investigació relacionades amb la Reproducció.
Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Asociación para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).