Com s’identifiquen els embrions, els òvuls i les mostres d’esperma al laboratori?